top of page

0527906155

אסנת

שפירא

ציוריי נולדים מתוך הרבה שיטוט והתבוננות במקומות בהם אני מתגוררת ושוהה. ירושלים, שילה- מקום הולדתי ואליו חזרתי לגור למשך שנתיים, ושוב ירושלים. היחסים בין הטבע, הצמחייה, למבנים הקבועים/ ארעיים. דו שיח שמתקיים בין הדימויים בציור. העבודות האחרונות נוצרו במהלך שהות אמן בזמן המלחמה ב"מפעל" בירושלים. רישומים מתוך התבוננות בתמונות של הבתים השרופים מהקיבוצים. בניסיון לתאר את השבר, הכאב והאבדן, במקום שאמור להיות הכי בטוח. חוויה שאינה זרה לי והולכת איתי מאז הילדות בצל האינתיפאדה השניה בשומרון.

פתח

2022

180X137

אקריליק ושמן על נייר

שער

2023

165X140

אקריליק, שמן, וגרפיט על נייר

יצאתי אל היער

2021

80X60

שמן על בד

ללא כותרת

2021

140X106

שמן על נייר

מפגש

2022

140X190

שמן על נייר