top of page

0535449886

קונסטנזה

הרשקוביץ

אני עולה חדשה מצ׳ילה וכששמעתי על ההזדמנות המדהימה הזאת לא הססתי להגיש את המועמדות שלי. אני מקווה שההשראה שרכשתי בארבע המדינות בהן גרתי, משתקפת ביצירות שלי.
לגבי הציור The Observer, הוא כרגע נמצא בתערוכת ״טבע הדברים״ בגלריה של בית יד לבנים בחולון, ויהיה זמין שוב ב-19 באפריל. תודה מראש.

The Gardener

2023

60 * 80

שמן על בד

The Fairy

2023

60 * 80

שמן על בד

Letting go

2024

70 * 100

שמן על בד

The Observer

2023

60 * 80

שמן על בד