top of page

0547767152

פאני

פינקלמן

אמנם אני לא מפונה מביתי, אבל כן מהסטודיו שלי. אני שוכרת מקלט מעיריית כפר סבא, ובהמשך למצב, החוזה שלי הוקפא, כך שמאד קשה לי לתפקד כאמנית בתנאים הנוכחים.

Pink Weed

2022

14 X כותר 40

זכוכית מותכת

Arco Iris

2023

12x32x23

זכוכית מותכת

Black Gold

2022

10x34x24

זכוכית מותכת

Flower of Hope

2023

3x37 כותר

זכוכית מותכת

Skin Reflexions

2023

10x42x30

זכוכית מותכת