top of page

0503434898

אודי

יצחייק

הי, בננו הבכור שירת במילואים קרביים בעזה ובדרום מעל 4 חודשים מאז ה-7 באוקטובר.
כמו כן, אישתי ואני קיבלנו לפגישות פסיכותרפיה בהתנדבות פונים שנפגעו במסגרת אירועי ה-7 באוקטובר.

שעת דמדומים

2023

100X120

אקריליק על קנווס

הדרך

2023

110X100

אקריליק על קנווס

אופק ורוד

2024

70X70

אקריליק על קנווס

חלון אל החלום

2023

100X120

אקריליק על קנווס

שדות

2023

80X70

אקריליק על קנווס