top of page

0522317972

ניצן

אופל אבוטבול

סרטוני תהליך נשלחו למייל של טל.
העבודה האחרונה שיצרתי היא Memories, לאחר כשנתיים וחצי של עבודה.
הציור 7.10 מסמן 7 שברי זהב ועשרה כתמי דיו.
Heart הוכן בעקבות פרידה של חבר עבר שנהרג בצפון עזה במהלך הלחימה.

7.10 - מצורף סרטון הכנה

2024

33*43 לא כולל מסגרת

פרינט עט על גבי נייר ועלי זהב

Memories - מצורך סרטון הכנה

2024

70*50 לא כולל מסגרת

פרינט עט על גבי נייר ועלי זהב

Tropical

2021

20*27 כולל מסגרת

פרינט עט על גבי נייר

Circle - מצורף סרטון הכנה

2021

32*41 כולל מסגרת

פרינט עט על גבי נייר ועלי זהב רוז

Heart- מצורף סרטון הכנה

2024

23*33 לא כולל מסגרת

פרינט עט על גבי נייר ועלי זהב