top of page

0544991286

דניאל

פישר

הייתי חובשת ולוחמת במג"ב בסדיר 2004-2007 מאז עשיתי מילואים בחילו והצלה- במלחמת חרבות ברזל אני משרתת כחובשת בכוחות המילואים בגבול הצפוני.
בנוסף יש לי קשר מיוחד לעוטף כי שהיתי ועבדתי שם וכואב לי על מה שהיה. הצגתי בגלריה דנה בקיבוצ יד מרדכי כמה חודשים בודדים לפני ה7 באוקטובר. לשם הגיעו מחבלים וחוסלו .אצרה רווית הררי.
לפני כ4 שנים הצגתי בגלריה בבארי שנשרף כליל. אורצות זיוה ילין וסופי ברזון מקי

אני בוגרת תוכנית ה MFA בבצלאל ,ציירת ואמנית רב תחומית המשלבת ציור צילומ, פיסול ומייצב.. מאז ה7 באוקטובר אני מציירת בהקשר.
אני עובדת על גוף עבודות צילום שצילמתי במילואים מחיי הלוחמות- כלוחמת וחובשת במגב ועכשיו חילוצ והצלה - הדימוי האחרון מסדרה זו .
אני אציג ביריד צבע טרי השנה והצגתי השנה ב Raw art

החדר הצהוב בבית משוגעים

2022

62X 76

שמן על בד

בידוד בחדר ירוק

2022

62X 76

שמן על בד

אני והגבר שלי ביפו

2023

140X 100

שמן על בד

אני והגבר שלי אצל הספר

2024

62X 80

שמן על בד

סטודיו מדמם בבארי

2023

62X 76

שמן על בד